در صورت داشتن هر گونه شکایت میتوانید با روش های زیر شکایت خود را جهت پیگیری اعلام نمایید.

با حضور در آدرس سه راه امین حضور خیابان ایران ساختمان ایلیا پلاک 11 واحد 9

و یا تماس با شماره همراه  09120889866

و یا ارسال ایمیل به آدرس :  vitrinsho@gmail.com